ชีวิตไม่สะดุด ด้วยแผนประกันชีวิต ที่ครอบคลุมอย่างพอดี
  • ตอบคำถามง่าย ๆ รับแผนออนไลน์ฟรีทันที
  • ได้ประกันเด่น สัดส่วนลงตัว จากระบบอัตโนมัติที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • เลือกเวลาสะดวกติดต่อได้เองเมื่อสนใจซื้อ
  • ดูแลต่อเนื่องโดยมืออาชีพที่จริงใจ
ทำแบบสอบถาม
แต่ละคนมีรูปแบบชีวิตต่างกันไป และประกันชีวิตเองก็มีหลายประเภท เพื่อให้การทำประกันชีวิตคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์ จึงมีแบบสอบถามสั้น ๆ ที่จะช่วยให้รู้ว่าคุณต้องการความคุ้มครองแค่ไหน และประกันชีวิตแบบไหนบ้างที่เหมาะกับคุณ
รูปแบบประกันชีวิตและความคุ้มครอง
แบบสะสมทรัพย์
ให้ความคุ้มครองชีวิตพร้อมสร้างแผนออมเงินที่ครอบคลุมตามช่วงเวลาที่ต้องการ ทั้งเพื่อตัวเองหรือเพื่ออนาคตของบุคคลอันเป็นที่รัก
แบบบำนาญรับเงินได้ประจำ
จ่ายเบี้ยในวัยทำงานเพื่อรับกระแสเงินสดต่อเนื่องประจำยามเกษียณอายุ เน้นสร้างความมั่นคงของชีวิตในวัยอาวุโส
แบบชั่วระยะเวลา
ให้ความคุ้มครองชีวิตเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ เหมาะสำหรับผู้ต้องการลดความเสี่ยงที่เกิดจากภาระทางการเงิน หรือต้องการคุ้มครองระยะสั้น
แบบตลอดชีพ
ให้ความคุ้มครองชีวิตในระยะยาว เน้นส่งต่อความคุ้มครองหรือเป็นเงินมรดก
รูปแบบประกันชีวิตและความคุ้มครอง
แบบสะสมทรัพย์
ให้ความคุ้มครองชีวิตพร้อมสร้างแผนออมเงินที่ครอบคลุมตามช่วงเวลาที่ต้องการ ทั้งเพื่อตัวเองหรือเพื่ออนาคตของบุคคลอันเป็นที่รัก
แบบบำนาญรับเงินได้ประจำ
จ่ายเบี้ยในวัยทำงานเพื่อรับกระแสเงินสดต่อเนื่องประจำยามเกษียณอายุ เน้นสร้างความมั่นคงของชีวิตในวัยอาวุโส
แบบชั่วระยะเวลา
ให้ความคุ้มครองชีวิตเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ เหมาะสำหรับผู้ต้องการลดความเสี่ยงที่เกิดจากภาระทางการเงิน หรือต้องการคุ้มครองระยะสั้น
แบบตลอดชีพ
ให้ความคุ้มครองชีวิตในระยะยาว เน้นส่งต่อความคุ้มครองหรือเป็นเงินมรดก
รับแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
จากหลักการและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในวงการประกันชีวิตซึ่งมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับ ผสานด้วยพลังประมวลผลอันชาญฉลาด ผลจากแบบสอบถามจะนำมาสร้างเป็นแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ทั้งสัดส่วนที่ลงตัว และวงเงินคุ้มครองที่เหมาะสม
เริ่มซื้อประกันตามแผน
เมื่อคุณยืนยันขอรับคำแนะนำ เพื่อซื้อประกันชีวิตตามแผนที่ได้รับ คุณจะได้รับการติดต่อจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต ที่จะให้คำแนะนำอย่างเป็นมืออาชีพ ช่วยให้คุณได้ซื้อประกันที่เหมาะสมที่สุด
(เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปเมื่อคุณกดยืนยันแล้วเท่านั้น)
บริษัทประกันภายใต้คำแนะนำ
สื่อมวลชนที่พูดถึงเรา