ข้อกำหนดการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อกำหนดการใช้งาน

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด (“เทรเชอริสต์”) ผ่านบริการ “ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นในภาพรวมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยผู้ใช้งานจะได้รับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประชีวิตจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น ได้รับมอบหมายจากพันธมิตรของเทรเชอริสต์ ในการติดต่อมายังผู้ใช้งาน

ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทรเชอริสต์ และเทรเชอริสต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้เทรเชอริสต์จะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพ เทรเชอริสต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผู้ใช้งานควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา หากจะนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดนโยบายความเป็นส่วนตัว

“ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์” จะเก็บข้อมูลที่คุณป้อนเข้าเว็บไซต์และได้กด “ลงทะเบียน” หรือ “ยืนยัน” โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกประมวลผลโดยเทรเชอริสต์ เพื่อสร้างเป็นคำแนะนำเบื้องต้นในภาพรวมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมสำหรับคุณ และข้อมูลบางส่วนจะถูกส่งมอบให้พันธมิตรของเทรเชอริสต์ เพื่อให้สามารถนำเสนอคำแนะนำในรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ

นอกเหนือจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงคุกกี้ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งาน และเทรเชอริสต์จะใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการ